Tarihçe

1985 yılında Prof. Dr. Mustafa Türker başkanlığında Prof. Dr. Cihat Borçbakan, Prof. Dr. Şakir Akça, Doç. Dr. Asriye Mocan, Doç. Dr. Selahattin Or, Doç. Dr. Samimi Demiralp, Doç. Dr. Galip Ergen, Doç. Dr. Şule Yücetaş, Doç. Dr. Nadir Güngör, Doç. Dr. Kenan Araz, Doç. Dr. Ferda Tasar, Doç. Dr. Gülümser Çölok, Doç. Dr. Orhan Güven’ den oluşan 13 kurucu üye ile “Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (STOMATOLOJİ) Derneği” adı altında akademik bir organizasyon olarak çalışma hayatına başlayan derneğimiz, kurulusunu takiben bilim dalımızda faaliyet gösteren 87 üyenin de katılımı ile çalışmalarına toplam 100 üye ile devam etmiştir.21.6.1986 tarihinde derneğimizin ilk genel kurulu yapılmıştır. 16.03.1987 tarihinde halen kullanmakta olduğumuz dernek amblemimiz kabul edilmiştir. Derneğimiz kuruluş aşamasının tamamlanmasından sonra gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda konusu ile ilgili olarak yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Kongre ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslar arası isimlerin buluşmasına bilimsel ve sosyal aktivitelerde birlikte olmalarına zemin hazırlamıştır. Dernek kurulduğu ilk yıllarda uluslararası kongreler düzenlemeden önce merkezi Ankara’da bulunması sebebi ile Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri tarafından düzenlenen panellere öncülük etmiştir. Derneğimiz bunu izleyen yıllarda 21 uluslar arası kongre ve 9 ulusal sempozyum düzenlemiştir.


Bu kongre ve sempozyumlar;


1. Kongre 1988 PTT Gn. Müdürlüğü Eğitim Tesisleri Lara/Antalya (International)
2. Kongre 1990 Alanya Serapsu Hotel (International)
3. Kongre 1992 Kemer Clup Alda (International)
4. Kongre 1994 Kemer Clup Alda (International)
5. Kongre 1996 Alanya Serapsu Hotel (International)
6. Kongre 1998 GATA ile ortaklasa Altis Golf Resort Hotel (International)
7. Kongre 1999 Ceylan Intercontinental (International)
8. Kongre 2000 Arcadia Hotel (International)
9. Kongre İsrail OMFS Derneği ile ortaklasa Kiriş World (Bi-National)
10. Kongre 2002 Atlantis Hotel (International)
11. Kongre 2003 Kemer Resort Hotel (International)
12. Kongre 2004 İstanbul Askeri Müze (International)
13. Kongre 2005 Topkapı Palace Belek / Antalya (International)
14. Kongre 2007 Maritim Pine Beach Hotel Antalya / Belek (International)
15. Kongre 2008 Queen Elisabeth Otel Antalya/ Beldibi (Uluslararası)
16. Kongre 2009 Perissia Otel Nevşehir/ Ürgüp (Uluslararası)
17. Kongre 2010 ve 1. Türk- Yunan- İsrail Oral Maksillofasiyal Cerrahi Ortak Kongresi (HITAOMS) İstanbul (Uluslararası)
18. Kongre 2011 Antalya/ Beldibi (Uluslararası)
19. Kongre 2012 ve 2. Türk- Yunan- İsrail Oral Maksillofasiyal Cerrahi Ortak Kongresi (HITAOMS) Kos Adası/ Yunanistan (Uluslararası)
20. Kongre 2013 Antalya Kervansaray Hotel (Uluslararası)
21. Kongre 2014 Bodrum Hilton Hotel (Uluslararası)
22. Kongre 2015 Bodrum Rixos Premium Hotel (Uluslararası)
22. Kongre 2015 Bodrum Rixos Premium Hotel (Uluslararası)
22. Kongre 2015 Bodrum Rixos Premium Hotel (Uluslararası)
23. Kongre 2016 Bodrum Xanadu Island Hotel (Uluslararası)
24. Kongre 2017 Muğla /Xanadu Island Bodrum (Uluslararası)
25. Kongre 2018 Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Uluslararası)
26. Kongre 2019 Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Uluslararası)

Ayrıca dernek İkisi İzmir, üçü Ankara, ikisi İstanbul, Akçakoca, Sivas, Isparta, Erzurum, Adana da olmak üzere toplam 12 bilimsel sempozyum düzenlemiştir.

1994 yılında Genel Kurul çalışmaları sırasında derneğin adının 20.yüzyılda dünyadaki bilimsel yöneliş doğrultusunda “ Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği ” olarak değiştirilmesi yönünde çıkan karar doğrultusunda gerekli kanuni düzenlemeler ve tüzük değişiklikleri yapılarak derneğin adı değiştirilmiştir. Bu geçen yıllar içinde de derneğin üye sayısı giderek artmıştır. 1995 yılında Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Bilimsel Dergisinin çıkartılmasına karar verilmiştir. Merkezi Ankara’da bulunan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin adında “ TÜRK “ kelimesinin kullanılmasına 2908 sayılı kanunun 65. Maddesine göre T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile 06.08.1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği uluslar arası dernek ve kuruluşlarla ilişkilerini giderek güçlendirmiştir. International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMFS) ve European Association of Cranio- Maxillofacial Surgeons (ECMFS) derneklerinin üyeliğine kabul edilmiştir. Dernek yönetimleri bir bayrak yarışı misali her seferinde bir öncekinden daha ileri gitmek için özverili çabaları sayesinde bugün derneğimizin 757 üyesi bulunmaktadır.

Derneğimiz çağın gerekleri ile uyumlu olarak bir internet sitesi oluşturmuş ve www.taoms.org.tr ve www.tomcd.org.tr adreslerinde üyelerimizin hizmete sunulmuştur. Ülkemizde dişhekimliği ile ilgili dernek ve kuruluşlarla devamlı görüş alış verisi içinde bulunulmakta olup branşımız ile ilgili uzmanlık konusunda Avrupa Birliği normlarına uygun olarak görüş birliği sağlanılmaya çalışılmaktadır.

Geçici Yönetim Kurulu


DR.MUSTAFA TÜRKER
DR.KENAN ARAZ
DR.SELAHATTİN OR

1. Yönetim Kurulu (1986 – 1988)


Başkan:
DR.MUSTAFA TÜRKER

Genel Sekreter:
DR.KENAN ARAZ

Sayman:
DR.SELAHATTİN OR

Üye:
DR.ORHAN GÜVEN
DR.ERGUN YÜCEL

2. Yönetim Kurulu (1988 – 1991)


Başkan:
DR.MUSTAFA TÜRKER

Genel Sekreter:
DR.KENAN ARAZ

Sayman:
DR.ERGUN YÜCEL

Üye:
DR.ORHAN GÜVEN DR.OSMAN ZEKİ GÜMRÜ

3. Yönetim Kurulu (1991 – 1993)


Başkan:
DR.MUSTAFA TÜRKER

Genel Sekreter:
DR.OSMAN KÖSEOGLU

Sayman:
DR. DR.ERGUN YÜCEL

Üye:
DR. NEJAT BORA SAYAN
DR.OSMAN ZEKİ GÜMRÜ
DR.REHA KİŞNİŞÇİ

4. Yönetim Kurulu (1993 – 1995)


Başkan:
DR.MUSTAFA TÜRKER

Genel Sekreter:
DR.SULE YÜCETAS

Sayman:
DR.SAMİMİ DEMİRALP

Üye:
DR.SELDA ERTÜRK
DR.ASRİYE MOCAN
DR.KENAN ARAZ
DR.KAYA ENERGİN

5. Yönetim Kurulu (1995 – 1997)


Başkan:
DR.ORHAN GÜVEN

Genel Sekreter:
DR.OSMAN ZEKİ GÜMRÜ

Sayman:
DR.GÖKHAN ALPASLAN

Üye:
DR.OSMAN KÖSEOGLU
DR.ERGUN YÜCEL
DR.DERVİŞ YILMAZ
DR.ALTUĞ UYSAL

6. Yönetim Kurulu (1997 – 1999)


Başkan:
DR.ORHAN GÜVEN

Genel Sekreter:
DR.REHA KİŞNİŞÇİ

Sayman:
DR.ONUR İÇTEN

Üye:
DR.SİNA UÇKAN
DR.SELÇUK BASA
DR.DERVİŞ YILMAZ
DR.HAKKI TANYERİ

7. Yönetim Kurulu (1999 – 2002)


Başkan:
DR.ORHAN GÜVEN

Genel Sekreter:
DR.REHA KİŞNİŞÇİ

Sayman:
DR.ONUR İÇTEN

Üye:
DR.SİNA UÇKAN
DR.SELÇUK BASA
DR.DERVİŞ YILMAZ
DR.HAKKI TANYERİ

8. Yönetim Kurulu (2002 – 2004)


Başkan:
DR.DERVİŞ YILMAZ

Genel Sekreter:
DR.ONUR İÇTEN

Sayman:
DR.MUSTAFA ÖZTÜRK

Üye:
DR.HAKKI TANYERİ
DR.SELÇUK BASA
DR.REHA KİŞNİŞÇİ
DR.BARIS ŞİMŞEK

9. Yönetim Kurulu (2004 – 2006)


Başkan:
DR.DERVİŞ YILMAZ

Genel Sekreter:
DR.SERHAT YALÇIN

Sayman:
DR.LEVENT ARAL

Üye:
DR.MUZAFFER TUNCER
DR.ORHAN GÜVEN
DR.ADNAN ÖZTÜRK
DR.REHA KİŞNİŞÇİ

10. Yönetim Kurulu (23.04.2006 – 13.06.2006)


Başkan:
DR.MUZAFFER TUNCER

Genel Sekreter:
DR.ADNAN ÖZTÜRK

Sayman:
DR.SERHAT YALÇIN

Üye:
DR.CELAL TÜMER
DR.ORHAN GÜVEN
DR.DERVİŞ YILMAZ
DR.LEVENT ARAL

11. Yönetim Kurulu (13.06.2006 – 25.11.2007)


Başkan:
DR.DERVİŞ YILMAZ

Genel Sekreter:
DR.SERHAT YALÇIN

Sayman:
DR.LEVENT ARAL

Üye:
DR. MUZAFFER TUNCER
DR. ORHAN GÜVEN
DR. ADNAN ÖZTÜRK
DR. CELAL TÜMER

12. Yönetim Kurulu (2007 – 2010)


Başkan:
DR. NEJAT BORA SAYAN

Başkan Yardımcısı:
DR. ERGUN YÜCEL

Genel Sekreter:
DR. NİHAT TUNCER

Sayman:
DR. MUSTAFA SANCAR ATAÇ

Üye:
DR. SERHAT YALÇIN
DR. MUSTAFA SAYSEL
DR. UĞUR TEKİN

13. Yönetim Kurulu (2010 – 2013)


Başkan:
Prof. Dr. Cengizhan KESKİN

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Ergun YÜCEL

Genel Sekreter:
Doç.Dr. Sırmahan Çakarer

Sayman:
Doç. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ

Üye:
Prof. Dr. Umit Ertaş
Prof. Dr Tayfun Günbay
Prof. Dr. Cetin Kasapoğlu
Prof. Dr. Yaşar Özkan
Prof. Dr. Nejat Bora Sayan
Prof. Dr.Sinan Soley
Prof. Dr Çağrı Delilbaşı

14. Yönetim Kurulu (2016 – 2019)


Başkan:
Prof. Dr. Cengizhan KESKİN

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Ergun YÜCEL

Genel Sekreter:
Doç.Dr. Sırmahan Çakarer

Sayman:
Doç. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ

Üye:
Prof. Dr. Umit Ertaş
Prof. Dr Tayfun Günbay
Prof. Dr. Cetin Kasapoğlu
Prof. Dr. Bahar Gürsoy
Prof. Dr. Nejat Bora Sayan
Prof. Dr.Hülya Koçak Berberoğlu
Prof. Dr Çağrı Delilbaşı

15. Yönetim Kurulu (2019 – 2022)


Başkan:
Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç

Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Cengizhan KESKİN
Prof. Dr. Umit Ertaş

Genel Sekreter:
Doç. Dr. Sırmahan Çakarer

Sayman:
Prof. Dr. Ergun YÜCEL

Üye:
Prof. Dr. Gülten Kavak
Prof. Dr .Firdevs Şenel
Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı
Prof. Dr. Yavuz Tolga Korkmaz
Doç. Dr. Emre Benlidayı
Doç. Dr. M.Ali Altay

TAOMS

15-16 Mart 2022 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi’de Genel Güncel Yaklaşımlar; Bölgesel Toplantı-1 Sempozyumu

devam

TAOMS

Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Dönemimde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberini buradan görüntüleyebi...

devam

TAOMS

Pandemide Yeni Normaller Panelimiz Youtube’da!

devam